“demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. “ (QS al-‘ashr : 1-3)
Kebanyakan Manusia pada hakikatnya adalah termasuk orang –orang yang dalam kehidupannya menuai kerugian , seperti yang terkutip didalam  QS al’ashr   , tetapi ada sebagian manusia yang mempunyai hal yang sebaliknya dari itu semua yaiutu manusia yang dikategorikan manusia yang untung. Manusia yang untung itu ia lah manusia yang mempunyai iman, amal sholih , dakwah (menasehati dalamm kebenaran) dan sabar. Itu semua adalah cirri-ciri orang yang dalam kehidupannya dan akhiratnya termasuk orang-orang yang beruntung.
Maka Dengan ketaqwaan yang kita selalu bina sehingga kita mampu menjadi manusia  pengucualiandari ayat tersebut  yaitu menjadi orang yg beruntung. marilah meningkatkan iman dan amal sholih insya allah kita akan termasuk orang2 yg beruntung , ama shalih adalah suatu saran a yg dpt menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang beruntung.
Karena dalam firmannya Allah menegaskan bahwa orang yang mengaerjakan amal sholih itu mendapat keuntungan yg begitu besar bagi siapa yg mengerjakannya
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS An-Nahl : 97)
, inilah janji Allah bagi orang –orang yang beramal sholih. dlm hal ini seseorang berusaha meningkatkan amal demi kehidupan dan mendambakan kehidupan yg baik dari hari-kehari, bulan kebulan bahkan tahun ke tahun , sehingga pada tahun yg baru ini semoga kita salah satu dari orang yg beruntung. Dan ditahun yang  akan kita lalui semakin membuka jlan kita untuk terus meningkatkan amal sholih , yg kemudian dapat menjadikan keuntung dunia dan akhirat bagi kita,
Ada 10 macam buah amal sholih bagi kehidupan manusia :
1)       Allah akan memberinya Rezeki yg baik
Allah aakn karuniakan kehidupan yg baik , dengan cara menurunkan kepadanya rezeki yang halal dan baik. Sehingga apa yang ia makan adalah sesuatu yang baik.
Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia” (QS Al-Hijr : 50)
Maka jka ada pertanyaan bagaimana kita agar mendptkan rezeki yang baik atau  amal sholih apa yg membuat itu semua , agar orang  mudah mendapatkan rzeki lalu bagaimana kita berseikap, jawabannya nya sangat sedehana yaitu membangun amal sholih baik dengan Allah maupun dengan manusia. Dengan begituinsya Allah , kehidupan kita akan dikaruniai Allah dengan xrezeki yg baik.
2)       Allah Akan memberikan Derajat yang tinggi
Allah akan meningkatkan harkat dan martabat kita dengan amal yang kita lakukan, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikitpun amal kebaikan hambanya dan kebaikan itu akan dibalas dengan balasan yang baik, oleh karenanya didlm kehidupan kita salah satu cara Allahmengangkat derajat manusia adalah dengan amal kebaikan yang mereka kerjakan.
“ dan Barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam Keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, Maka mereka Itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang Tinggi (mulia),” (QS Thaaha : 75)
3)       Sukses
Orang yang senantiasa melakukan amal sholeh Allah akan membimbingnya untuk hidup dalam kehidupan yang baik dan akan selalu membimbingnya dalam menentukan segala hal dengan bimbingannya
4)       Keimanan dan ketaqwaan diri
Salah satu bukti dari sebuah keimanan adalah sebuah amal, oleh kerena itu amal adalah sebuah perwujudan dari matangnya iman dalam ketaqwaan bagi para hambanya sehingga semakin banyak orang melaukakan amal kebaikan maka kualitas iman dan taqwaanya insyaallah juga akan bertambah
5)       Terhidar dari kegelapan
Orang yang beramal sholih, semua tindak tanduknya senantiasa mengingat Rabbnya , sehingga Allahpun juga ajan mengungatnya hal itulah yang menyebabkan Allah akan selalu menjaga dan membimbing para hambanya yang senantiasa melakukan perbuatan baik.
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan.” (QS Yunus :9)
6)       Diberi Rahmat
Orang-orang yang mengerjakan kebaikan Allah menjanjikannya dengan limpahan curahan rahmatnya seperti didalam al-qur’an Allah berfirman:
“ Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh Maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata. (QS At –jatsyiah :30)
7)       Hilangny rasa takut dan khawatir
8)       Pahala yg cukup
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (QS ali-Imran :57)
9)       Diberi ampunan
“dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka Balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.” (QS Al-Ankabut : 7)
10)   Setelah mendapat ampunan maka syurga
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga; mereka kekal di dalamnya.” (QS Hud :23)